Do’a of the Day

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

rabbi uhkum bialhaqqi warabbunaa alrrahmaanu almusta’aanu ‘alaa maa tashifuuna

Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan.

(QS. Al Anbiyaa’ [21] : 112)

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waighfir lanaa innaka ‘alaa kulli syay-in qadiirun 

Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

(QS. At Tahrim [66] : 8) 

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

‘alaa allaahi tawakkalnaa rabbanaa laa taj’alnaa fitnatan lilqawmi alzhzhaalimiina wanajjinaa birahmatika mina alqawmi alkaafiriina 

Kepada Allahlah kami bertawakkal. “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang’zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.” 

(QS. Yunus [10]:85-86) 

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wahayyi/ lanaa min amrinaa rasyadaan 

Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami 

(QS. Al-Kahfi [18]: 10) 

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

rabbi isyrah lii shadrii, wayassir lii amrii,

wauhlul ‘uqdatan min lisaanii, yafqahuu qawlii

Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku,

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku

(QS. Thaahaa [20]:25-28)

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Rabbanaa

Atmimlanaa nuuranaa waghfirlanaa

Innaka ‘alaa kulli syai-in qodiir.

Ya Rabb kami,

Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami;

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(QS. At Tahrim [66]:8)

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Rabbanaa dholamnaa anfusanaa 

wa Illam taghfirlanaa wa tarhamnaa

lanakuunanna minal khoosiriina.

 Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri,

dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,

niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

(QS. Al A’raaf [7]:23)

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Rabbij ‘alnii muqiimash sholawaati

wa mindzurriyyatii

Rabbanaa wataqabbal du’aa-i.

Wahai Ya Tuhanku,

jadikanlah aku dan anak cucuku

orang-orang yang tetap mendirikan shalat,

ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

(QS. Ibrahim [14]:40)

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Allahumma innadh dhuha-a dhuha-uka,

wal bahaa-a bahaa-uka, wal jamaala jamaaluka,

wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka,

wal ishmata ishmatuka.

Allahuma inkaana rizqi fis samma-i fa anzilhu,

wa inkaana fil ardhi fa-akhrijhu, wa inkaana mu’asaran fayassirhu,

wainkaana haraaman fathahhirhu, wa inkaana ba’idan fa qaribhu,

bihaqqiduhaa-ika wa bahaaika, wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika,

aatini maa ataita ‘ibadikash shalihin.

Wahai Tuhanku,

sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu,

keagungan adalah keagunan-Mu,

keindahan adalah keindahan-Mu,

kekuatan adalah kekuatan-Mu,

penjagaan adalah penjagaan-Mu,

Wahai Tuhanku,

apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah,

apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah,

apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah,

apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu,

kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku),

datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan

kepada hamba-hamba-Mu yang soleh.

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum faaamannaa rabbanaa faighfir lanaa dzunuubanaa wakaffir ‘annaa sayyi-aatinaa watawaffanaa ma’a al-abraari

 Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.
(QS Ali Imran [3]:193)

 

Bismillah irRahman irRaheem
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Rabbana-ghfir lana wa li-ikhwanina allaziina sabaquuna bil-iimaan wala taj’al fi- quluubina ghillan lil-laziina a-manu Rabbana innaka Raufu-r- Rahiim

Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.
(QS Al Al Hasyr [59]:10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: